Lämpöä omasta maasta

Maalämpöpumput hyödyntävät maaperän pintakerrokseen tai vesistöihin sitoutunutta aurinkoenergiaa. Kallioon porattu lämpökaivo on nykyään yleisin maalämmön talteenottotapa.

Keruuputkistossa kiertävä jäätymätön neste siirtää maalämpöpumpun avulla maaperästä talteenotetun lämmön kiinteistön lämmönjakojärjestelmään ja käyttöveteen.

Hankittaessa maalämpöpumppujärjestelmää on erittäin tärkeää, että keruuputkisto mitoitetaan oikein. LVI-neloset toimittavat maalämpöratkaisut yhteistyössä kotimaisen valmistajan Gebwell Oy:n kanssa. Meiltä saat avun kaivon mitoitukseen sekä laitteiden asennukseen ja kaivon poraukseen.

Maalämpöpumput ovat kasvattaneet lämmitysjärjestelmistä suosiotaan eniten. Vuonna 2008 maalämpö valittiin lähes 30%:iin uusista pientaloista. Energiakustannusten noustessa maalämpöpumppu tulee yhä enemmän varteenotettavaksi vaihtoehdoksi lämmitysjärjestelmää valittaessa.

Gebwell